Czas wolny nastolatków

To w jaki sposób spędzamy swój czas wolny jest niezwykle istotne. Dotyczy to w szczególności nastolatków, których osobowość rozwija się właśnie poprzez sposób w jaki spędzają wolne chwile. Dla większości przebiega to z udziałem gier komputerowych i ogólnie komputera. Jeszcze kilkanaście lat temu podstawowa formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, były gry i zabawy na podwórku, lub w halach sportowych. Aktywność fizyczna była nieodłączną częścią dnia każdego młodego człowieka i za jej pośrednictwem uwalniał on swoją energię oraz dbał o odpowiednią masę ciała i stan organizmu, w tym przede wszystkim jego wydolność, kondycję i kształtowanie się mięśni. Obecnie jednak taka forma rozrywki odchodzi stopniowo w niepamięć, ustępując miejsca rozrywkom komputerowym, w tym przede wszystkim grom. Dotyczy to przede wszystkim chłopców, ale nie tylko. Producenci gier kierują swoją ofertę do bardzo szerokiego grona odbiorców, co sprawia, że stają się oni rozpoznawalni w wielu środowiskach. W szkołach organizowane są przez uczniów turnieje gier komputerowych, które mimo iż są jakimś przejawem aktywności społecznej, to jednak niezbyt korzystnym dla rozwoju młodych ludzi. Gry są doskonałą formą rozrywki, ale nie mogą stanowić jej podstawy.

Dodaj komentarz