Istnienie drugiego świata

Coraz częściej słyszymy o zdarzeniach dotyczących zatracenia się w innym świecie .Nie chodzi tu o choroby psychiczne i odrealnione wizje, ale o udział komputera w naszym życiu zarówno Internet jak i gry komputerowe stały się nieodłączną częścią życia młodych ludzi. Treści w nich przekazywane stają się częścią nas i w wielu nastolatkach powodują zacieranie granicy pomiędzy tym co rzeczywiste a tym co fikcyjne i stworzone tylko na potrzeby gry. Widać to doskonale po pewnych zachowaniach spowodowanych kilkunastogodzinnymi sesjami spędzanymi przed komputerem. Takie działania z pewnością nie należą do godnych pochwały i są niewłaściwe. Problemem jaki wynika z tego stanu, jest fakt, że wiele młodych ludzi, w tym w szczególności nastolatków, a czasami nawet dzieci, gra w gry komputerowe nieprzeznaczone dla ich kategorii wiekowej. W efekcie umysł nieprzystosowany do pewnych elementów nadinterpretuje je. Producenci gier komputerowych przestrzegają rodziców przed kupowaniem gier znajdujących się w kategorii wiekowej wykraczającej poza wiek ich dzieci. Opakowania produktów mają stosowne informacje o przeznaczeniu wiekowym, których wszyscy opiekunowie powinni się trzymać. Ponadto nie istnieje możliwość sprzedaży takiej gry osobie niepełnoletniej.

Dodaj komentarz