Transport i jego rola w życiu

Wielu z nas używa tego słowa, jednak nie zastanawia się nad jego znaczeniem. Transport – czym właściwie on jest? Inaczej można określić go jako przemieszczanie się ludzi, towarów, ładunków w przestrzeni, z wykorzystaniem odpowiednich środków – środków transportu. Różne ludzkie zasoby, domy i miejsca pracy, które są rozmieszczone z dala od siebie, powodują, że zawsze będzie istniała potrzeba przemieszczania się i transportowania. Transport towarzyszy człowiekowi praktycznie od zawsze, od początku istnienia cywilizacji I nic nie wskazuje na to, by miało się to kiedyś zmienić (chyba, że ktoś w końcu opatentuje teleportację).Transport, zaraz obok łączności, to bardzo ważny dział gospodarki, zwiększający dostępność dóbr przez ich przenoszenie z miejsca na miejsce, tak by docierały ostatecznie do naszych domów. Praca w transporcie ma wpływ na wiele gałęzi gospodarki. To od jej rozwoju, kosztów zależy rozwój innych dziedzin i ceny usług lub produktów. Wystarczy przytoczyć tu choćby przykład wpływu ciągle rosnących cen paliwa, na koszty dostawy różnych towarów, najczęściej spożywczych, i w następstwie wzrost także ich cen, co niestety odczuwalnie uderza w budżet domowy każdego z nas. Transport jest jedną z części składowych szerszej gałęzi TSL, które razem są bardzo istotną dziedziną gospodarki (czyli transport, spedycja i logistyka). Wraz ze spedycją i logistyką, transport tworzy nierozłączne trio. Dzięki planowaniu i kontrolowaniu przemieszczania się towarów, usługi transportowe mogą być znacznie tańsze i bardziej opłacalne.